--

--

logo

Monday to Firday

08:00 - 16:00

Tel.

088-296-4656

logo

Tel.

088-296-4656

08:00 - 16:00

Monday to Firday

การบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

หมายเหตุ ที่มาของภาพประกอบในบทความนี้ :
ได้มาจากการสืบค้นใน internetโดย Google search หัวข้อย่อย image และคัดเลือกภาพที่เหมาะสมกับบทความ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ทั่วไป และให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในบทความดีขึ้น

 

การบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่า

การบริหารกล้ามเนื้อมัดนี้ไม่ควรทำมาก หรือทำอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตั้งแต่หลังการผ่าตัดใหม่ ๆ เพราะอาจทำให้ข้อเข่าระบม และเกิดอาการปวดขึ้นมาได้ ดังนั้น ก่อนถึงสัปดาห์ที่ 6 จึงควรบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าพอประมาณ คือ หากมีอาการปวดก็ควรหยุดพัก ประคบด้วยแผ่นเย็น แต่หลังจาก 6 สัปดาห์ไปแล้ว จึงบริหารกล้ามเนื้อแบบเต็มที่ได้

หลังจาก 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยควรฝึกบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าอย่างนุ่มนวล และสม่ำเสมอ โดยวิธีการบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าแบบที่ทำได้ง่าย ๆ มีดังนี้

วิธีบริหารวิธีแรก

นั่งบนเก้าอี้โดยให้ข้อพับของข้อเข่าชิดกับขอบเก้าอี้ เหยียดข้อเข่าตรง (ไม่ต้องกระดกเท้าขึ้น) และเกร็งกำลังให้ขาเหยียดตรงค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 10 วินาที (นับเลข 1 ถึงเลข 10) หลังจากนั้นให้คลายและงอข้อเข่าลงให้เท้าวางกับพื้น การปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อ 1 ครั้ง ปฏิบัติซ้ำให้ได้ปริมาณวันละตั้งแต่ 100 ถึง 200 ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องบริหารติดต่อกัน อาจเลือกเวลาที่ว่าง เช่นเวลาที่นั่งดูโทรทัศน์ เป็นต้น

image001
ภาพแสดงการบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าขณะนั่ง

วิธีบริหารวิธีที่ 2

นอนราบบนเตียง เกร็งกำลังเหยียดขาตรงกดให้ข้อพับด้านหลังข้อเข่าต่ำลง จนกดกับที่นอน และเกร็งค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 10 วินาที (นับเลข 1 ถึงเลข 10) หลังจากนั้นให้คลาย การปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อ 1 ครั้ง ทำซ้ำเหมือนกับการบริหารชนิดแรก เป็นจำนวนวันละ 100 ถึง 200 ครั้ง

image003ภาพแสดงการบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าขณะนอน และเกร็งกดข้อเข่าลง

 

วิธีบริหารวิธีที่ 3

นอนราบบนเตียง เกร็งกำลังเหยียดขาตรงพร้อมกับยกขาทั้งขาขึ้นสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และเกร็งค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 10 วินาที (นับเลข 1 ถึงเลข 10) หลังจากนั้นให้วางขาลง การปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อ 1 ครั้ง ทำซ้ำเหมือนกับการบริหารชนิดแรก เป็นจำนวนวันละ 50 ครั้ง (จำนวนครั้งทำน้อยกว่าวิธีอื่น เนื่องจากทำได้ยากกว่า)

image005ภาพแสดงการบริหารกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่าขณะนอน และยกทั้งขาขึ้น

 

การบริหารกล้ามเนื้องอข้อเข่า

กล้ามเนื้องอข้อเข่า การบริหารกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ ถือเป็นการฝึกงอข้อเข่าไปในตัวด้วย จึงมีประโยชน์ 2 ต่อ สมควรที่ผู้ป่วยทำการบริหารควบคู่กับการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาเหยียดข้อเข่า โดยสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ ในท่านอนหงายบนเตียง แล้วงอข้อเข่าลากเท้าเข้ามาหาตัว ทำช้า ๆ และให้งอข้อเข่าให้ได้มากที่สุด ทำซ้ำได้วันละ 30 ถึง 50 ครั้ง

image007
ภาพแสดงการบริหารกล้ามเนื้องอข้อเข่า

 

กล้ามเนื้อกางข้อสะโพก

เป็นการบริหารกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เดินตัวไม่เอียงซ้าย ขวา เหมือนขณะก่อนการผ่าตัดที่มักเกิดในผู้ป่วยเข่าโก่ง เมื่อบริหารกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ได้ดี จะช่วยให้ผู้ป่วยเดินตัวตรงขึ้น โดยสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ ในท่านอนตะแคงบนเตียง แล้วกางขาออกจากตัวพอประมาณ เกร็งค้างไว้ 10 วินาที ทำช้า ๆ ได้วันละ 30 ถึง 50 ครั้ง

image009
ภาพแสดงการบริหารกล้ามเนื้อกางข้อสะโพก